sastera melayu lama

guestan.gif (2288 bytes)tweety.gif (2643 bytes)

Dalil Kesusasteraan

Sastera berasal daripada bahasa sanskrit ertinya tulisan atau bahasa.Susastera ertinya bahasa yang indah, iaitu hasil ciptaan bahasa yang indah, indah dalam pengertian yang telah dinyatakan di atas. Jadi kesusasteraan ialah pengetahuan mengenai hasil seni bahasa, perwujudan getaran jiwa dalam bentuk tulisan.

tweety.gif (2643 bytes)

 

Ciri-Ciri Kesusasteraan

Kesusateraan lama mempunyai ciri-ciri tersendiri yang terdiri daripada corak-corak tertentu seperti corak politik, corak sosial, corak ekonomi, corak pendidikan dan corak masyarakat (berbentuk pemerintahan beraja).Selain itu, pada umumnya kesusasteraan yang ditulis dalam bahasa melayu dimulai oleh ulama-ulama Islam atau penulis-penulis sesudah Islam yang masuk kr tanahair kita.Pengaruh rasa keagamaan atau rasa ketuhanan tampak pada kalimah-kalimah mereka yang merupakan ciri khas dalam bahasa mereka.

tweety.gif (2643 bytes)

Pembahagian Sastera

Pembahagian sastera terbahagi kepada empat iaitu mengikut zamannya, mengikut sumbernya, mengikut isinya dan mengikut bentuknya.

tweety.gif (2643 bytes)

 

.Jenis-jenis Sastera

Sastera terdiri dari pelbagai jenis antaranya ialah peribahasa, pantun, sajak, syair, gurindam dan seloka. Selain itu terdapat juga jenis yang jarang digunakan seperti bidalan, petitih, hadis melayu, pameo dan bahasa berirama.

 

tweety.gif (2643 bytes)

klik kat tweety cun nie untuk kembali

Rainbar.gif (2220 bytes)