bersama menyelami.........

tweety.gif (2643 bytes)

SAJAK

 

Sajak ialah persamaan bunyi. Persamaan yang terdapat pada kalimat atau perkataan, di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Persamaan itu ada yang tepat benar-benar dan ada pula yang kurang sempurna. Walaupun sajak bukan menjadi syarat khusus bagi sesuatu puisi lama, tetapi pengaruhnya sangat mengikat kepada bentuk dan pilihan kata dalam puisi itu.Sajak terbahagi kepada enam jenis.

fountwht.gif (2223 bytes)

 

   Sajak Awal

       Sajak awal ialah persamaan bunyi yang terdapat pada awal kalimat, seperti pantun berikut:  Kalau tidak kerana bulan,                                              Tidaklah bintang meninggi hari;                                      Kalau tidak kerana tuan,                                               Tidaklah saya sampai ke mari.

        Aliterasi ertinya persamaan konsonan yang terdapat pada tiap-tiap perkataan. Sebagaimana sajak awal, aliterasi juga terdapat dalam puisi baru seperti berikut:              Teriak riuh redam terbelam,                                               Dalam gegak-gempita guruh;                                      Kilau kilat membelah gelap,                                               Di tengah gelisah suara sentosa.            

                                                                      (Amir Hamzah:Nyanyi Sunyi)

                                  Bukan beta bijak berperi,                                              Pandai mengubah madahan Syair;                                    Bukan beta budak negeri,                                              Mesti menurut undangan mahir.

                                                     (Rustam Effendi:Bukan beta bijak berperi)

    Sajak Tengah

       Persamaan yang terdapat di tengah kalimat, seperti:                                     Guruh petus penuba limbat,                                              Ikan lumba berenang-renang;                                     Tujuh ratus jadikan ubat,                                              Badan berjumpa maka senang.

                                                                                   (Or. Mandank)

   Sajak Akhir

        Sajak yang terdapat pada akhir kalimat.Sajak ini terdapat hampir pada segala puisi lama, juga pada puisi baru. Misalnya:                                             Berdiri aku di tepi pantai,                                             Memandang lepas ke tengah laut,                                             Ombak pulang pecah berderai,                                             Keribaan pasir rindu berpaut.

                                                                               (Amir Hamzah)

   Asonansi

        Persamaan bunyi huruf hidup (vokal) yang terdapat dalam perkataan atau kalimat. Misalnya:            Kini kami bertikai pangkai,                                               Di antara dua mana mutiara,                                        Jauhari ahli lalai menilai,                                               Lengah langsung melewat abad.

        Lihatlah bagusnya pemakaian bunyi i yang terdapat pada kalimat pertama dan ketiga, serta aliterasi a pada kalimat kedua.

 

     Sajak Sempurna

          Dalam memilih perkataan untuk mencapai persamaan bunyi, tiadalah selalu bunyi itu jatuh dengan sempurna pada suara yang sama, ada yang mirip dan ada yang benar-benar tepat. Yang tepat itu disebut sajak sempurna:                                        Gabak hari awan pun mendung,                                                 Pandan terkulai menderita,                                        Sejak mati ayah kandung,                                                 Makan berhurai air mata.

 

  Sajak Tak Sempurna

          Hanya bunyinya sahaja yang hampir bersamaan, seperti:                                       Uncang buruk tak bertali,                                              Kian ke mari tergantung-gantung;                                       Bujang buruk tak berbini,                                              Kian ke mari meraung-raung.

         Sajak antara bertali dengan berbini dan antara gantung dengan raung, walaupun ada persamaan bunyi, tetapi kurang sempurna.

       

                                                    Rainbar.gif (2220 bytes)

ball.gif (914 bytes)ball.gif (914 bytes)ball.gif (914 bytes)bunga.jpg (2917 bytes)ball.gif (914 bytes)ball.gif (914 bytes)ball.gif (914 bytes)

backclr.gif (1972 bytes)