Make your own free website on Tripod.com

bismilla.gif (20264 bytes)

 

Faktor keagamaan    

 

Memulai cerita dengan kalimat:

1. Bismillahir-Rahmanir-Rahim ertinya `Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, dan Maha Pemurah`. Di dalam agama Islam memang ada ajaran supaya memulai segala pekerjaan baik dengan mengucapkan kalimat di atas.

 

Pada awal cerita dimulai dengan:

2. Wabihi nasta`inubillahi `ala yang ertinya `Kami mohon pertolongan Allah Yang Maha Tinggi`. Dalam  kitab Sejarah Melayu pembukaan atau pendahuluannya hampir satu halaman penuh diselangi dengan bahasa Arab. Ini lumrah sahaja. ` Penyakit ` seperti ini didapati hampir pada tiap-tiap pengarang atau angkatan .

 

Pada penutup cerita atau hikayat kadang-kadang ditulis atau ditutup dengan:

3.Wallahualam bissawab ertinya `Allah yang lebih tahu dengan sebenarnya`. Membaca kalimat ini kita harus hati-hati.Jangan dibaca yang tersurat sahaja, tetapi baca yang tersirat. Tujuan kalimat itu bukan bererti bahawa cerita itu bohong atau tidak. Tetapi hendaklah dilihat dari sudut keagamaan pengarang. Walaupun ia tahu benar akan kebenaran suatu cerita, tetapi ia akan berkata juga: Wallahualam, `Allah lebih tahu`.

 

Sesudah memulai dengan kalimat suci, barulah ia dimulai dengan kata-kata pendahuluan yang kita sebut bunga kalimat:

4. Alkisah, hatta, sekali peristiwa, syahadan, maka tersebutlah perkataan dan lain-lain.Berbicara tentang kata-kata tambahan ini,   harus kita kembalikan kepada suasana lama dan ke dalam masyarakat.

Lips.gif (6834 bytes)jangan boring........